Behandling 1:1

Vi arbejder ud fra de specifikke problematikker du præsenterer, eller som vi sammen identificerer undervejs. Der hvor uroen/angsten forhindrer dig i at gøre det du ønsker at gøre.
Vi starter altid på kropsniveau – dvs du lærer et hensigtsmæssigt hverdagsåndedræt. Du lærer at bruge åndedrættet optimalt i akutte situationer samt kropslige strategier. Alle tre dele har til formål at berolige nervesystemet. Kun herigennem kan du opnå kontrol over angsten.
Næste skridt er at implementere disse helt konkrete redskaber i de aktiviteter/situationer, hvor du oplever at uro, angst eller tankemylder rammer dig.
Konkret får du:

  • Grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for kroppens fysiologi samt vores fysiske, psykiske og mentale velbefindende.
  • en træning som tager udgangspunkt i netop din krops forudsætninger, dit mind-set og din hverdag
  • stragtegier (kropslige, mentale, praktiske) som er tilpasset dig og din hverdag og som derved er lette at integrere som nye vaner
  • teknikker som du kan anvende i pressede situationer, med henblik på at du hurtigt kan bringe dig selv i ro og balance
  • en forståelse af sammehængen mellem dine tanker, føleleser, kropslige reaktioner og adfærd i forskellige situationer med henblik på accept og bedre mulighed for at foretage ændringer.

Ring eller Send mig en mail, hvis du vil vide om jeg kan hjælpe dig.

Behandling 1:1