Ergoterapeutisk behandling

kløverblomster

Ergoterapeutisk behandling

Ergoterapi er aktivitetsbaseret og anvendes til både børn og voksne med vidt forskellige problematikker. Der ses på i hvilke aktiviteter vanskeligheder opstår, og aktiviteter anvendes som midler til at træne og bedre de oplevede vanskeligheder. Her fokuseres på forudsætningerne for at varetage og udføre de aktiviteter, som er meningsfulde for dig i din hverdag. Ressourcer og begrænsninger i forhold til at udføre de aktiviteter, som er ønskede eller nødvendige for dig i hverdagen afdækkes. Denne afdækning foregår på kropsniveau, aktivittets- og deltagelsesniveau og på omgivelsesniveau. Læs eller se film om ergoterapiens grundfortælling.
Kropsniveauet er det centrale udgangspunkt i ReBond konceptet, idét du er nødt til at have ro på nervesystemet og en god kontakt til kroppen, for at kunne holde tankemylder, uro, angsten nede eller helt væk samt for at kunne præstere optimalt. Det er en forudsætning for at kunne fungere på aktivitetsniveau. Det er altså her vi starter! Med at lære et bevidst åndedræt og kropslige strategier til at berolige nervesystemet. Herefter arbejder vi med at implementere helt konkrete redskaber i de aktiviteter/situationer, hvor angsten/uroen rammer.
Behandlingsforløbet sigter mod, at du kan dæmpe/fjerne eller kontrollere angsten og igen gøre de ting i hverdagen, som angsten tidligere har forhindret.

Ergoterapeutisk behandling er det tredje element i ReBond Konceptet. Læs også om åndedrættet og åndedrætstræning, der er det første element, samt kognitiv adfærdsterapi der er det andet element i konceptet. 

Læs mere om den behandling, jeg kan tilbyde dig. Du er også velkommen til at tage kontakt til mig.