Åndedrætsterapi

Hvorfor åndedrætsterapi?
Behandlingen er relevant for dig, der oplever særlige gener i dit åndedræt som følge af eller uden en diagnose. Det kan være, at du oplever åndenød i hvile, ved trappegang eller korte gangdistancer eller har andre symptomer, som smerter, spændinger, søvnproblemer, astma, motorisk eller indre uro, angstsymptomer/-anfald.
Åndedrætsterapi er også relevant for dig, som under pulsstigning trækker vejret gennem munden, og ønsker at forbedre din sportspræstation.

Mange af os trækker vejret overfladisk, for hurtigt og måske ofte gennem munden. Resultatet er paradoksalt nok, at kroppen ikke kan optage al den ilt, vi sender igennem systemet, og den del af vores nervesystem, som stresser os og nedbryder kroppen, vil blive aktiveret.

Fysisk kan det føre til spændinger, smerter, træthed, hovedpine, søvnproblemer, nedsat energi og overvægt. Psykisk kan det føre til øget nervøsitet, irritation, angst og negative tanker. Mentalt kan det føre til nedsat fokus, koncentration og overblik. Sportsligt kan det begrænse vore præstation og evne til at restituere.

Hvad er åndedrætsterapi?
Med åndedrætsterapi giver vi dig grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for kroppens fysiologi samt din fysiske, psykiske og mentale velbefindende.

Vi laver en åndedrætsanalyse af dig og planlægger ud fra denne en åndedrætstræning, som tager udgangspunkt i netop din krops forudsætninger. Træningen består af en kombination af fysiske øvelser og åndedrætsteknikker, som har til formål at optimere dit grundåndedræt.

Vi arbejder med din bevidsthed omkring åndedrættet, og du får strategier, som er tilpasset dig og din hverdag og derved er lette at integrere som nye vaner.

Du får teknikker, som du kan anvende i pressede situationer med henblik på, at du hurtigt kan bringe dig selv i ro og balance.

Det kan det gøre for dig?
Rent biomekanisk skaber det naturlige åndedræt en tredimensionel massage i kroppen for hver gang, vi trækker vejret. Næringsstoffer tilføres, affaldsstoffer udskilles, og de indre organer samt muskler, bindevæv, sener og led bliver stimuleret og holdt smidige.

Et hensigtsmæssigt og naturligt åndedræt er herved forudsætningen for en sund og velfungerende krop, en god kropsbevidsthed, for tydelig kommunikation mellem krop og hoved og ikke mindst for et nervesystem i balance. Derved er det også afgørende for håndteringen af fx nervøsitet/uro/angst, tankemylder men i særdeleshed også for håndteringen af smerter. Mentalt er det den direkte vej til en bedre intuition, et øget nærvær og til at give slip på gamle mønstre.

Vi forholder os til de problematikker, som du oplever her og nu, så du får en bedre balance i hverdagen og en øget oplevelse af mestring. Derfor skræddersyr vi alle behandlingsforløb til dig og dine behov.

Åndedrætsterapi kan stå alene som forløb, men bruges oftest som et kropsligt redskab ind i Ergoterapi. Hvis det vurderes relevant, kan det suppleres med elementer fra Kognitiv adfærdsterapi.