Om

Rebekka

Jeg er uddannet ergoterapeut med efteruddannelser indenfor Kognitiv Adfærdsterapi – med fokus på kroppens ressourcer, Systemisk og Narrativ teori og metode samt dobbeltdiagnosebehandling. Siden 2014 har jeg fordybet mig i åndedrættet som en ressource til at mestre uro og angst. Derudover har jeg i 2017 taget en uddannelse som åndedrætstræner samt som åndedrætsterapeut i 2020/2021. Siden 2004 har jeg arbejdet med mennesker med øget sårbarhed, psykiske/psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker.

Hos mig vil du opleve autencitet, hvor jeg i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde lægger vægt på, at du opnår en øget indsigt i egne mønstre. Samtidig giver jeg dig redskaber til at skabe kontakt til kroppens iboende ressourcer, så du kan leve det hverdagsliv, som giver mening for dig.

Virksomheden

Mennesker i dag har generelt en tendens til at være alt for meget ”i hovedet”. Vi glemmer kroppen og dennes grundlæggende funktioner, som danner udgangspunkt for at vi fysisk, mentalt og følelsesmæssigt fungerer bedst muligt. Både i min private færden og gennem min erfaring som ergoterapeut, har jeg gennem årene bemærket to fællesnævner hos mange af de mennesker jeg møder. Det gælder en forringet kontakt til kroppen og et åndedræt, der stresser nervesystemet. Konskvenser heraf kan bl.a. være uro, søvnbesvær, tankermylder og angst i forskellige former. Dette begrænser vores aktivitetsudfoldelse, og hindrer at vi kan leve det liv, vi ønsker.

Tanken bag ReBond konceptet er at hjælpe mennesker tilbage til en bedre kontakt til kroppen. Til der hvor vi kan bruge kroppen som den kloge hjælper den er, i stedet for et transportmiddel, der fragter os fra A til B, for at løse den næste opgave med hovedet eller hænderne. Til der hvor vi bevidst og aktivt kan bruge åndedrættet og kropslige strategier til at navigere i hverdagen samt tackle de symptomer eller udfordringer som opstår. Gennem bevidst træning kan vi komme derhen, hvor vi igen selv oplever at have kontrollen, og kan varetage de aktiviteter vi ønsker.

Kontakt mig, og lad mig hjælpe dig med at få ro til nervesystemet, med åndedrættet og åndedrætstræning eller ergoterapeutisk behandling.

Rebekka Bondegaard kognitiv adfærdsterapi

Baby-Steps sansemotoriske podcast ved Børneergoterapeut Ann Helene Kristensen – baby-steps.dk

Udover at tale generelt, om hvordan åndedrættet virker inde i kroppen, og hvordan kvaliteten af det har indflydelse på vores ro og generelle sundhed, giver podcasten tips, til hvad vi kan gøre for at få ro på os selv og på vores børn.

 

Samtale om åndedrættet og angst med Rebekka Bondegaard – Åndedrættet.nu

Samtale med Fysioterapeut Lotte Paarup som er indehaver af Den Intelligente Krop samt Åndedrættet.nu. Vi taler om åndedrættet i relation til angst. Hvordan åndedrættet er afgørende, for at vi kan håndtere angstsymptomer, og forebygge at de overhovedet opstår. Der gives desuden konkrete tips, til hvordan vi kan træne, og hvad vi kan gøre i en angstfyldt situation.