Ergoterapi

Hvorfor ergoterapi?
Behandlingen er relevant for dig, der oplever gener som følge af en skade eller fysisk/psykisk sygdom. Gener, som påvirker din evne til at udføre de opgaver og gøremål i din hverdag, som er enten ønskede eller nødvendige for dig at kunne, for at din dagligdag fungerer på tilfredsstillende vis. Det kan være, at angstsymptomer forhindrer dig i at være alene hjemme med dine børn eller deltage i forældremøder på skolen. Det kan være din KOL, som medfører, at du ikke længere kan gå ture med din familie eller det kan være din hjernetræthed, hvad enten den er fysisk eller psykisk betinget, som gør, at din hjerne føles som grød og hukommelsen som en si, hvilket påvirker din arbejdsevne.

Hvad er ergoterapi?
Ergoterapi er en autoriseret sundhedsfaglig profession, der beskæftiger sig med træning og genoptræning af færdigheder hos personer med fysisk eller psykisk betinget funktionsnedsættelse, der vanskeliggør de daglige gøremål. I ergoterapeutisk behandling fokuserer vi både på kropslige, mentale, sociale og omgivelsesmæssige elementer for at få et samlet billede af medvirkende årsager til dit nuværende funktionsniveau og muligheder for at bedre dette.
Se grundfortællingen om ergoterapi her

I ergoterapeutisk behandling sætter vi fokus på præcis de daglige opgaver eller aktiviteter, som du oplever vigtigst at kunne udføre (igen) eller blive bedre til at udføre. Sammen tilrettelægger vi et forløb, som tager udgangspunkt i din krop, din hverdag, dine omgivelser samt behov og ønsker.

Vi anvender forskellige former for ergoterapeutiske redskaber og test dér, hvor det er relevant.
Sanseprofilen/Sensory Profile anvendes ved sanseforstyrrelse, hurtig udtrætning eller overstimulering. Læs mere om testen her.
Redskabet Min Dag – Min Energi er et elektronisk ergoterapeutisk redskab, der er særligt anvendeligt i forbindelse symptomer som hjernetræthed i forbindelse med forskellige problematikker, fx sensitivitet, ADHD samt senfølger efter hjernerystelse eller Covid-19.

Det kan det gøre for dig
Målet i ergoterapi er altid, at du kan udføre dine daglige gøremål, praktisk, mentalt og socialt på en mere tilfredsstillende måde, og at du kan fungere mere stabilt i din hverdag. De helt konkrete mål sætter vi sammen.

Afhængig af din situation kan der inddrages elementer fra Åndedrætsterapi og Kognitiv adfærdsterapi i den ergoterapeutiske behandling.

Vi forholder os til de problematikker, som du oplever her og nu, så du får en bedre balance i hverdagen og en øget oplevelse af mestring. Derfor skræddersyr vi alle behandlingsforløb til dig og dine behov.