Kurser for fagprofessionelle

Kurser for fagprofessionelle

At have fokus på åndedrættet er et effektivt supplement til samtaler eller anden praksis, hvor åndedrættet endnu ikke er implementeret. Det er særligt oplagt for dig som arbejder med mennesker, der er psykisk sårbare, har diagnoser som angst, ADHD/ADD, PTSD eller måske har et misbrug.

Om deltagernes uddannelse er coach, psykolog, læge, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet, vil der på kurset introduceres nye værktøjer, som støtter den nuværende tilgang til borgerne.

Et kursus kan tilrettelægges efter arbejdspladsens behov og ønsker i forhold til varighed og konkret indhold. Det kan fx være en halv dag (4 timer), 1 hel dag eller 2 halve dage, hvor der går lidt tid imellem.
Eks på indhold ved 2 halve dage:

Dag 1:

– Grundlæggende teori om åndedrættets funktion og betydning for vores fysiske, psykiske og mentale helbred.
– Åndedrættets påvirkning på det autonome nervesystem via Vagusnerven.
– Oplevelser på egen krop via øvelser som mobiliserer, strækker og løsner op – herunder selvmassage med små bolde.
– Opsamling på hvordan vi selv kan arbejde videre, samt hvordan vi opdager det uhensigtsmæssige åndedræt, hos de mennesker vi arbejder med.

Dag 2:

– Opsamling fra sidst: Hvad har vi mærket i egen krop, og hvad har vi set hos andre?
– Hvordan formidler vi og kommer i gang med at inddrage åndedrættet – herunder konkrete teknikker.
– Gradueringsmuligheder af øvelser/teknikker ift. funktionsniveau hos de mennesker vi arbejder med.
– Åndedrættet kombineret med aktive kropslige strategier.
– Overførbarheden – hvordan hjælper vi mennesker til at få øvelser/teknikker/strategier strikket ind i dagligdagen.
– Opsamling og dialog i relation til implementering i egen praksis.

Kommende kursus for fagpersoner i Herlev.

Kurset “Anstbehandling – Når hovedet flipper, brug kroppen” opstod i et samaberbejde mellem Rebekka Bondegaard og Lotte Paarup fra Den Intelligente Krop og Åndedrættet.nu og videreføres nu med Rebekka som underviser i henholdsvis Herlev og Esbjerg.

Kommende kurser:
Esbjerg:
 fredag den 12. maj 2023
Herlev:
fredag den 2. juni samt lørdag den 23. september 2023
– du kan læse mere om kurset på linket her

Udtalelse fra deltagere (trænende ergo- og fysioterapeuter) på et ½ dags kursus á 4 timer:

“God og simpel formidling af teorien, der let kan videreformidles til vores borgere. Skønt med konkrete øvelser og teknikker, som kan bruges til borgerne. God sammenhæng mellem teori og øvelser”. 

Simon – Fysioterapeut

“Rebekka er en super formidler. Stemmen, tempoet, sprogbruget og det faglige smeltede så fint sammen. Det var interessant at sidde og høre på. At hun blander teori og praktiske øvelser fungerede også super godt”. 

Inge, fysioterapeut.

“Det var meget relevant og aktuelt for os som fysioterapeuter.
Området er noget jeg kan bruge i min daglige praksis og ved flere forskellige målgrupper. Det var en super god og behagelig formidling og der var en rigtig fin kobling mellem teori og praksis.
Ofte har jeg snakket om åndedrættet med mine borgere, men ikke haft så meget baggrundsviden eller konkrete redskaber at bruge.
Den viden og de værktøjer jeg fik med mig – på relativt kort tid, er noget jeg med det samme kan benytte mig af”. 

Karina, fysioterapeut

“Kurset var meget lærerigt både personligt og fagligt! Rebekka var rigtig god til at formidle på en god og humoristisk måde. Jeg vil til enhver tid anbefale andre at få samme kursus”. 

Pernille, Ergoterapeut.

Udtalelse fra Susanne Søndegaard – Stifter af Teentrivsel, som hjælper børn og unge i mistrivsel og uddanner tværfaglige trivselsmentorer fra hele landet. Mentorerne fik undervisning 2 x 4 timer.

“Når Rebekka træder ind af døren, så føler man sig med det samme i trygge hænder. Hun er afslappet, nærværende og hviler fuldstændig i sin egen undervisning. Hun forstår at variere sin undervisning, således at hun leverer vigtig viden samtidig med, at hun hele tiden får kursisterne til at deltage aktivt”.