Sanseprofil

Hvorfor sanseprofil?
En sanseprofil (Sensory Profile) er en test, som er relevant for dig, der oplever, at du reagerer voldsommere på eller har sværere ved nogle dagligdags situationer end andre. For dig, som ved, at du er sensitiv, men ikke hvordan, du skal agere i det. Eller er diagnosticeret med angst, ADHD, former for autisme eller har symptomer, der ligner.

Hvad er en sanseprofil?
Testen består af 60 spørgsmål om, hvordan du bearbejder og reagerer på sanseindtryk i hverdagen. Spørgsmålene er fordelt på smag- og lugteindtryk, bevægelsesindtryk, synsindtryk, føle- og berøringsindtryk, aktivitetsniveau samt høre- og lydindtryk. Testens resultat angiver, hvordan dit sanseapparat fungerer i forhold til flertallet, og hvilke af dine sanser, der er særligt udsatte.

Det kan den gøre for dig
Med en sanseprofil bliver du bevidst om, hvordan dit sanseapparat fungerer, og du vil bedre forstå dine reaktioner og besværligheder i særlige situationer – hvilket er grundlaget for at kunne ændre på det. Ved at arbejde bevidst og konsekvent med strategier i dagligdagen vil du opnå, at visse situationer og aktiviteter bliver nemmere for dig. At du kan klare mere af det eller på en mere tilfredsstillende måde.

Sådan tager du testen
Test og tilbagemelding foregår fysisk eller online via Zoom og består af følgende trin:

– En afklarende og forberedende samtale.

– Selve test-interviewet, som varer 60-90 minutter.

– Tolkning af testen og udarbejdelse af rapport med resultat og strategier.

– Tilbagemelding og gennemgang af/vejledning i de anbefalede strategier.

– Hvis det ønskes: Opfølgende samtale, hvor vi drøfter strategiernes virkning, justerer ved behov og afklarer evt. spørgsmål.

Testen kan bestilles af private og af fagpersoner i samarbejde med borger. Den kan fungere selvstændigt eller som supplement til anden indsats. Såfremt der skal indgå vejledning/anvisninger til personale, vil der være et tillæg i pris.

Vi forholder os til de problematikker, som du oplever her og nu, så du får en bedre balance i hverdagen og en øget oplevelse af mestring. Derfor skræddersyr vi alle behandlingsforløb til dig og dine behov.

Sanseprofilen kan med fordel kombineres med Ergoterapi.