Sanseprofil

Sanseprofil – interview og tilbagemelding.

En sanseprofil er en test, som er særligt relevant for dig, der genkender en af følgende: 

– oplever du reagerer voldsommere på/har sværere ved noget i hverdagen end andre
– ved du er sensitiv, men ikke hvordan du skal agere i det
– er diagnosticeret med angst, ADHD, former for autisme eller har symptomer som ligner.

Testen består af 60 spørgsmål om hvordan du bearbejder og reagerer på sanseindtryk i hverdagen. Spørgsmålene er fordelt på smag- og lugteindtryk, bevægelsesindtryk, synsindtryk, føle- og berøringsindtryk, aktivitetsniveau samt høre- og lydindtryk. Testens resultat angiver indenfor 4 kategorier hvordan dit sanseapparat fungerer i forhold til flertallet samt hvilke sanser der er særligt udsatte. 

Ved at være bevidst om, hvordan dit sanseapparat fungerer, vil du bedre kunne forstå dine reaktioner og besværligeheder i særlige situationer, hvilket er grundlaget for at kunne ændre på det. Ved at arbejde bevidst og konsekvent med strategier i dagligdagen vil du opnå, at visse situationer og aktiviteter bliver nemmere for dig; at du kan klare mere eller visse ting på en mere tilfredsstillende måde.

Test og tilbagemelding foregår online (fysisk hvis det foretrækkes) via Microsoft Teams eller Zoom – og består af følgende trin:
1. En afklarende og forberedende samtale.
2. Selve test interwiewet som varer 60-90 minutter.
3. Jeg tolker testen og udarbejder en rapport med resultat og strategier. 
4. Tilbagemelding og gennemgang af/vejledning i de anbefalede strategier.
5. Opfølgende samtale, hvor vi drøfter strategiernes virkning, justerer ved behov og afklarer evt. spørgsmål.

Testen kan bestilles af private og af fagpersoner i samarbejde med borger. Den kan fungere selvstændigt eller som supplement til anden indsats. Såfremt der skal indgå vejledning/anvisninger til personale vil der være et tillæg i pris.

     Ring eller send mig en mail, hvis du er nysgerrig på om testen er relevant for dig.