Sanseprofil

Sanseprofil – interview, tolkning og tilbagemelding

En sanseprofil er en test, som er særligt relevant for dig, der genkender en af følgende:

  • oplever du reagerer voldsommere på/har sværere ved noget i hverdagen end andre
  • ved du er sensitiv, men ikke hvordan du skal agere i det
  • er diagnosticeret med angst, ADHD, former for autisme eller har symptomer som ligner.

Testen består af 60 spørgsmål om hvordan du bearbejder og reagerer på sanseindtryk i hverdagen. Spørgsmålene er fordelt på smag- og lugteindtryk, bevægelsesindtryk, synsindtryk, føle- og berøringsindtryk, aktivitetsniveau samt høre- og lydindtryk. Testens resultat angiver indenfor 4 kategorier hvordan dit sanseapparat fungerer i forhold til flertallet samt hvilke sanser der er særligt udsatte.

Ved at være bevidst om, hvordan dit sanseapparat fungerer, vil du bedre kunne forstå dine reaktioner og besværligheder i særlige situationer, hvilket er grundlaget for at kunne ændre på det. Ved at arbejde bevidst og konsekvent med strategier i dagligdagen vil du opnå, at visse situationer og aktiviteter bliver nemmere for dig; at du kan klare mere eller visse ting på en mere tilfredsstillende måde.

Test og tilbagemelding foregår fysisk eller online via Zoom og består af følgende trin:

  1. En afklarende og forberedende samtale.
  2. Selve test interwiewet som varer 60-90 minutter.
  3. Jeg tolker testen og udarbejder en rapport med resultat og strategier.
  4. Tilbagemelding og gennemgang af/vejledning i de anbefalede strategier.
  5. Hvis det ønskes – Opfølgende samtale, hvor vi drøfter strategiernes virkning, justerer ved behov og afklarer evt. spørgsmål.

Testen kan bestilles af private og af fagpersoner i samarbejde med borger. Den kan fungere selvstændigt eller som supplement til anden indsats. Såfremt der skal indgå vejledning/anvisninger til personale vil der være et tillæg i pris.

Sanseprofil/Sensory Profile

Forberedende samtale, interview, udarbejdelse af rapport, tilbagemelding: 4.500 kr. Opfølgende samtale á 60 min. kan tilkøbes for 875,-
Hvis testen indgår i et igangværende forløb betales halv pris – 2.250. 

Kontakt mig, hvis du er interesseret i at høre, hvordan en sanseprofil kan være til gavn for dig. Jeg fortæller også gerne endnu mere om de forskellige behandlingsforløb, jeg tilbyder.