Om

 ReBond konceptet

Konceptet rummer 3 elementer som jeg gennem årene har kombineret på forskellig vis.
Det ene element er brugen af det naturlige bevidste åndedræt i kraft af dettes store betydning for en velfungerende krop og et afbalanceret sind. Navnet ReBond henviser til åndedrættet og kroppen som effektive redskaber til at forbinde sig til sig selv (påny), for derved at kunne relatere til  og være i samspil med omgivelserne på en hensigtsmæssig måde. Det andet element er Kognitiv Adfærdsterapi, som har fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd i relation til de udfordringer, vi ofte møder i dagligdagen. I konceptet her fokuseres på kroppens mange ressourcer til at arbejde med automatiske negative tanker og gamle mønstre, som ikke længere gavner os. 
Åndedrættet og kroppen bruges altså som de centrale redskaber til at forebygge og/eller behandle de problematikker vi oplever, som fx uro, angst, søvnproblemer og meget andet.
De to første elementer samles i det tredje element; ergoterapi, som danner rammen om konceptet.
Grundstenen er nemlig ergoterapiens fokus på de daglige meningsfulde aktiviteter, som du har brug for eller ønsker at udføre – igen eller med en større tilfredshed. Ergoterapien rummer diverse metoder og redskaber, som inddrages efter behov.
Behandlingsforløb skræddersyes til dig og dine behov. Vi forholder os til de problemtikker, du oplever her og nu, med henblik på en bedre balance i hverdagens aktiviteter samt en øget oplevelse af mestring i hverdagen. Læs mere om hver af de 3 elementer længere nede på siden.

Rebekka
Jeg er uddannet ergoterapeut med efteruddannelser indenfor Kognitiv Adfærdsterapi – med fokus på kroppens ressourcer, Systemisk og Narrativ teori og metode samt dobbeltdiagnosebehandling. Siden 2014 har jeg fordybet mig i åndedrættet som en ressource til at mestre uro og angst, har i 2017 taget en uddannelse som åndedrætstræner samt som åndedrætsterapeut i 2020/2021.
Siden 2004 har jeg arbejdet med mennesker med øget sårbarhed, psykiske/psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker.
Hos mig vil du opleve autencitet, hvor jeg i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde lægger vægt på, at du opnår en øget indsigt i egne mønstre samt redskaber til at skabe kontakt til kroppens iboende ressourcer, så du kan leve det hverdagsliv, som giver mening for dig.

Virksomheden

Mennesker i dag har generelt en tendens til at være alt for meget ”i hovedet”. Vi glemmer kroppen og dennes grundlæggende funktioner, som danner udgangspunkt for at vi fysisk, mentalt og følelsesmæssigt fungerer bedst muligt. Både i min private færden og gennem min erfaring som ergoterapeut, har jeg gennem årene bemærket to fællesnævner hos mange af de mennesker jeg møder – nemlig en forringet kontakt til kroppen og et åndedræt, der stresser nervesystemet. Konskvenser heraf kan bl.a. være uro, søvnbesvær, tankermylder og angst i forskellige former, hvilket begrænser vores aktivitetsudfoldelse og hindrer at vi kan leve det liv vi ønsker.
Tanken bag ReBond konceptet er at hjælpe mennesker tilbage til en bedre kontakt til kroppen. Til der hvor vi  kan bruge kroppen som den kloge hjælper den er, i stedet for et transportmiddel, der fragter os fra A til B, for at løse den næste opgave med hovedet eller hænderne. Til der hvor vi bevidst og aktivt kan bruge åndedrættet og kropslige strategier til at navigere i hverdagen samt tackle de symptomer eller udfordringer som opstår. Gennem bevidst træning kan vi komme derhen, hvor vi igen selv oplever at have kontrollen, og kan varetage de aktiviteter vi ønsker.

træstub med mos, sten, en trekløver
Rebekka Bondegaard kognitiv adfærdsterapi
here now, breath, being, this

Åndedrættet

Det naturlige og bevidste åndedræt – den mest unikke og kraftfulde ressource i kroppen.

Her finder du dit mest unikke redskab til at tackle uro, tankemylder og angst. Et rolig åndedræt giver ro i hovedet og i kroppen. Det er samtidig den direkte vej til en bedre intuition, et øget nærvær og til at give slip på gamle mønstre.
Rent fysisk skaber en bevidst brug af det naturlige åndedræt en øget kropsbevidsthed, det regulerer kroppens indre balance og stimulerer muskler og led.

Et hensigtsmæssigt og naturligt åndedræt er altså forudsætningen for en sund og velfungerende krop og for en god kontakt mellem krop og hoved. Derved er det også afgørende for håndteringen af angst og uro.
Netop fordi vi kan trække vejret uden bevidst opmærksomhed, opdager vi ofte ikke at åndedrætsmønsteret er forandret og faktisk skader kroppen og stresser hovedet.. Mange af os trækker vejret overfladisk og for hurtigt. Det betyder, dels  at ilten ikke når til bunden af lungerne, hvor den største udveksling af ilt sker, dels at der opstår en ubalance mellem ilt og kuldioxid. Resultatet er paradoksalt nok at kroppen ikke kan optage al den ilt vi sender igennem systemet, og nervestystemet vil slå over i sympaticus styring – den del af nervesystemet som stresser og nedbryder kroppen.
Fysisk kan det føre til bl.a. smerter, træthed, hovedpine, søvnproblemer, nedsat energi og overvægt. Psykisk kan det føre til bl.a. øget nervøsitet, irritation, angst og negative tanker. Mentalt kan det føre til nedsat fokus, koncentration og overblik. Med bevidst træning og brug af åndedrættet kan vi bringe kroppen over i parasympaticus styring – den del af nervesystemet som beroliger og genopbygger kroppen.

Kognitiv Adfærdsterapi

I den kognitive adfærdsterapi fokuseres på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og den tilhørende handling. Vi er alle præget af tanke- og adfærdsmønstre, som vi har tillagt os gennem livet. Nogle gavner os – andre gør ikke.
I den kognitive adfærdsterapi afdækkes, ud fra specifikke situationer, sammenhængen i de mønstre vi finder uhensigtsmæssige. Vores såkaldte leveregler og grundlæggende antagelser om én selv identificeres sammen med de negative tanker som opstår helt automatisk i visse situationer. Første skridt er at forstå sammenhængen, mellem det du tænker, føler og mærker i kroppen og det du reelt gør. Når du på denne måde nærmest tegner dit eget landkort, bliver det lettere at forstå – og acceptere, hvorfor du ofte havner i de samme uhensigtsmæssige situationer, selv om du ønsker noget andet.
Med forståelsen – og særligt også accepten kommer muligheden for at ændre på mønsteret.
Den form for kognitiv adfærdsterapi jeg anvender, har et særligt fokus på at bruge kroppen. Via konkrete teknikker og øvelser samt praktiske og mentale strategier, lærer du at mindske/tackle de udfordringer du oplever i hverdagens aktiviteter, således at du igen eller i højere grad, kan leve det liv, du ønsker at leve.

en firkløver
kløverblomster

Ergoterapeutisk behandling

Ergoterapi er aktivitetsbaseret og anvendes til både børn og voksne med vidt forskellige problematikker. Der ses på i hvilke aktiviteter vanskeligheder opstår, og aktiviteter anvendes som midler til at træne og bedre de oplevede vanskeligheder. Her fokuseres på forudsætningerne for at varetage og udføre de aktiviteter, som er meningsfulde for dig i din hverdag. Ressourcer og begrænsninger i forhold til at udføre de aktiviteter, som er ønskede eller nødvendige for dig i hverdagen afdækkes. Denne afdækning foregår på kropsniveau, aktivittets- og deltagelsesniveau og på omgivelsesniveau. Kropsniveauet er det centrale udgangspunkt i ReBond konceptet, idét du er nødt til at have ro på nervesystemet og en god kontakt til kroppen, for at kunne holde tankemylder, uro, angsten nede eller helt væk samt for at kunne præstere optimalt. Det er en forudsætning for at kunne fungere på aktivitetsniveau. Det er altså her vi starter! Med at lære et bevidst åndedræt og kropslige strategier til at berolige nervesystemet. Herefter arbejder vi med at implementere helt konkrete redskaber i de aktiviteter/situationer, hvor angsten/uroen rammer.
Behandlingsforløbet sigter mod, at du kan dæmpe/fjerne eller kontrollere angsten og igen gøre de ting i hverdagen, som angsten tidligere har forhindret.