1:1 Behandling

Kognitiv Terapi

Behandling 1:1

Et hensigtsmæssigt og naturligt åndedræt vil altid være et af målene i behandlingen,, da det er det mest effektive redskab til at dæmpe nervesystemet. Derudover arbejder vi ud fra de specifikke problematikker du præsenterer, eller som vi sammen identificerer undervejs. Det vil typisk være noget i din hverdag, som du ønsker at kunne igen eller blive mere tilfreds med måden du gør det på. Eller det kan være deciderede symptomer som søvnproblemer, uro, vejrtrækningsproblemer, angstanfald (præstations-/eksamens-) angst, smerter, etc.
Behandlingen kan i visse tilfælde foregå online. Kontakt mig, hvis det er relevant for dig.

I de individuelle sessioner får du:

  • grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for kroppens fysiologi samt vores fysiske, psykiske og mentale velbefindende
  • uddybelse af den teori som svarer til dine behov
  • sparring på den forandring eller udvikling du ønsker at foretage
  • en træning som tager udgangspunkt i netop din krops forudsætninger – en kombination af fysiske øvelser og åndedrætsteknikker
  • stragtegier (kropslige, mentale, praktiske) som er tilpasset dig og din hverdag og som derved er lette at integrere som nye vaner
  • teknikker som du kan anvende i pressede situationer med henblik på at du hurtigt kan bringe dig selv i ro og balance
  • analyse af sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd – samt betydningen af dette.

Ring eller send mig en mail, hvis du ønsker at høre nærmere.