Behandling

Behandling

Et hensigtsmæssigt og naturligt åndedræt vil altid være et af målene i behandlingen, da det er det mest effektive redskab til at dæmpe nervesystemet. Derudover arbejder vi ud fra de specifikke problematikker, du præsenterer, eller som vi sammen identificerer undervejs. Det vil typisk være noget i din hverdag, som du ønsker at kunne igen eller blive mere tilfreds med måden du gør det på. Eller det kan være deciderede symptomer som søvnproblemer, uro, vejrtrækningsproblemer, angstanfald (præstations-/eksamens-) angst, smerter, etc.

Kontakt mig, hvis det er relevant for dig. 

I de individuelle forløb får du:

  • grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for kroppens fysiologi samt vores fysiske, psykiske og mentale velbefindende
  • uddybelse af den teori som svarer til dine behov
  • sparring på den forandring eller udvikling du ønsker at foretage
  • en træning som tager udgangspunkt i netop din krops forudsætninger – en kombination af fysiske øvelser og åndedrætsteknikker
  • strategier (kropslige, mentale, praktiske) som er tilpasset dig og din hverdag og som derved er lette at integrere som nye vaner
  • teknikker som du kan anvende i pressede situationer med henblik på at du hurtigt kan bringe dig selv i ro og balance
  • analyse af sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd – samt betydningen af dette.

Priser

Enkeltstående session til nye klienter – 875 kr. – varighed 90 min.
Her får du en åndedrætsanalyse samt anvisninger og øvelser til et forbedret åndedræt. Hvis det er relevant, afklarer vi, hvad jeg evt. kan byde ind med i forhold til dine behov og evt. problematik.

Forløb (ca. 90 min pr. session):
á 5 sessioner – 4.300 kr.
á 9 sessioner  – 7.700 kr.

Begge forløb kan foregå online, så geografien er ikke afgørende. Jeg anbefaler, at der kun går en uge mellem 1. og 2. aftale. Herefter kan der gå 14 dage imellem. Sidst i forløbet op til en måned mellem behandlingerne. Online sessioner kan evt. deles op, så det strækkes over længere tid.

Ring eller send mig en mail, hvis du ønsker at høre nærmere.

Du kan også læse mere om andres erfaringer med mine behandlinger.

Behandling med kognitiv adfærdsterapi hos Rebekka Bondegaard