1:1 Behandling

Kognitiv Terapi

Behandling 1:1

Et hensigtsmæssigt og naturligt åndedræt vil altid være et af målene i behandlingen. Derudover arbejder vi ud fra de specifikke problematikker du præsenterer, eller som vi sammen identificerer undervejs. Det vil typisk være noget i din hverdag, som du ønsker at kunne igen eller blive mere tilfreds med måden du gør det på. Eller det kan være deciderede symptomer som søvnproblemer, uro, vejrtrækningsproblemer, angstanfald (præstations-/eksamens-) angst, smerter, etc.
Behandlingen kan i visse tilfælde foregå online. Kontakt mig, hvis det er relevant for dig.

I de individuelle sessioner får du:

  • grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for kroppens fysiologi samt vores fysiske, psykiske og mentale velbefindende
  • uddybelse af den teori som svarer til dine behov
  • sparring på den forandring eller udvikling du ønsker at foretage
  • en træning som tager udgangspunkt i netop din krops forudsætninger – en kombination af fysiske øvelser og åndedrætsteknikker
  • stragtegier (kropslige, mentale, praktiske) som er tilpasset dig og din hverdag og som derved er lette at integrere som nye vaner
  • teknikker som du kan anvende i pressede situationer med henblik på at du hurtigt kan bringe dig selv i ro og balance
  • analyse af sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd – samt betydningen af dette.

Ring eller send mig en mail, hvis du ønsker at høre nærmere.