Behandling

Behandling

Et hensigtsmæssigt og naturligt åndedræt vil altid være et af målene i behandlingen, da det er det mest effektive redskab til at dæmpe nervesystemet. Derudover arbejder vi ud fra de specifikke problematikker, du præsenterer, eller som vi sammen identificerer undervejs. Det vil typisk være noget i din hverdag, som du ønsker at kunne igen eller blive mere tilfreds med måden du gør det på. Eller det kan være deciderede symptomer som søvnproblemer, uro, vejrtrækningsproblemer, angstanfald (præstations-/eksamens-) angst, smerter, etc.

Kontakt mig, hvis det er relevant for dig. 

I de individuelle forløb får du:

  • grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for kroppens fysiologi samt vores fysiske, psykiske og mentale velbefindende
  • uddybelse af den teori som svarer til dine behov
  • sparring på den forandring eller udvikling du ønsker at foretage
  • en træning som tager udgangspunkt i netop din krops forudsætninger – en kombination af fysiske øvelser og åndedrætsteknikker
  • strategier (kropslige, mentale, praktiske) som er tilpasset dig og din hverdag og som derved er lette at integrere som nye vaner
  • teknikker som du kan anvende i pressede situationer med henblik på at du hurtigt kan bringe dig selv i ro og balance
  • analyse af sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd – samt betydningen af dette.

Priser.

Enkeltstående introducerende session til nye klienter – 325 kr. – (30 min).
Her får du en åndedrætsanalyse samt anvisninger (i papirform) til hvad det gode hverdagsåndedræt er. Vi afklarer hvad der ville være relevant for dig at arbejde med i relation til dine problematikker. 

Forløb á 5 sessioner – 5.250 kr. (90 min v. første og anden session – herefter 60 min). Det er muligt at lave aftale om automatisk ratebetaling over 4 måneder. 

Forløbet kan foregå helt eller delvist online afhængig af din situation eller problematikker. Det vil til enhver tid være optimalt at kunne mødes én eller flere gange, men det er også muligt uden. Formen på forløbet aftales nærmere ved start og justeres løbende så det altid er skræddersyet dine aktuelle behov.

Jeg anbefaler, at der kun går en til to uger mellem 1. og 2. aftale. Herefter kan der gå mellem uger og op til 1 måned imellem. For bedst effekt sigtes på at afvikle forløbet indenfor 6 måneder.
Ring eller send mig en mail, hvis du ønsker at høre nærmere.

Du kan også læse mere om andres erfaringer med mine behandlinger.

Behandling med kognitiv adfærdsterapi hos Rebekka Bondegaard