ReBond konceptet

En trekløver på en træstub med en sten

ReBond konceptet

Konceptet rummer 3 elementer som jeg gennem årene har kombineret på forskellig vis.

Det ene element er brugen af det naturlige bevidste åndedræt i kraft af dettes store betydning for en velfungerende krop og et afbalanceret sind. Navnet ReBond henviser til åndedrættet og kroppen som effektive redskaber til at forbinde sig til sig selv (påny), for derved at kunne relatere til og være i samspil med omgivelserne på en hensigtsmæssig måde.

Det andet element er kognitiv adfærdsterapi, som har fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd i relation til de udfordringer, vi ofte møder i dagligdagen. I konceptet her fokuseres på kroppens mange ressourcer til at arbejde med automatiske negative tanker og gamle mønstre, som ikke længere gavner os. Åndedrættet og kroppen bruges altså som de centrale redskaber til at forebygge og/eller behandle de problematikker vi oplever, som fx uro, angst, søvnproblemer og meget andet.

De to første elementer samles i det tredje element; ergoterapi, som danner rammen om konceptet. Grundstenen er nemlig ergoterapiens fokus på de daglige meningsfulde aktiviteter, som du har brug for eller ønsker at udføre – igen eller med en større tilfredshed. Ergoterapien rummer diverse metoder og redskaber, som inddrages efter behov.

Behandlingsforløb skræddersyes til dig og dine behov. Vi forholder os til de problemtikker, du oplever her og nu, med henblik på en bedre balance i hverdagens aktiviteter samt en øget oplevelse af mestring i hverdagen.